Angajări

Anunt concurs Actor, grad profesional IA – 1 post

1 noiembrie 2019
https://www.teatrulmateivisniec.ro/ Teatrul Municipal ,,Matei Vişniec” Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, în cadrul Compartimentului artistic de: Actor, grad profesional IA – 1 post   Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene...

Anunț public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

23 septembrie 2019

Rezultatele concursului organizat în vederea ocupării unor posturi contractuale de execuție vacante, prin angajare directă, pe perioadă determinată, din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava

3 septembrie 2019

https://www.teatrulmateivisniec.ro/site/assets/files/1637/rezultatele-concursului-organizat-in-vederea-ocuparii-unor-posturi-contractuale-de-executie-vacante-prin-angajare-directa-pe.pdf

Impresar artistic, gradul  I (S)  

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultat

interviu

Rezultat

1.

ALUPOAE GEORGE

 96,67 puncte

ADMIS

 

Secretar,

       Lăcătușu Doina

Lista candidaților selectați ca urmare a anuțului de angajare directă, Nr. 1618 din 12.08.2019 pentru postul de Impresar artistic, gradul I (S)

28 august 2019

Angajare Impresar artistic, gradul I (S)

12 august 2019
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 03.09.2019, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea unui post contractual vacant, de execuție, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează: În cadrul Compartimentului Artistic: Impresar artistic, gradul I (S) - 1 post; Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările...

Anunt examen promovare

24 iunie 2019

Anunt angajare operator imagine, treapta I (M) - 1 post

6 mai 2019
https://www.teatrulmateivisniec.ro/ În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare,  Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 13.05.2019, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de execuție prin angajare directă,  pe perioadă determinată,...

Anunț angajare actor

13 noiembrie 2018
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță organizarea unui concurs în data de 29.11.2018, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea unui post contractual vacant, prin angajare directă,  pe perioadă determinată, după cum urmează: În cadrul Compartimentului Artistic: Actor gradul I (S), băiat  - 1 post   Condiţii specifice pentru participare: - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă...

Anunț pentru ocuparea a 3 posturi vacante

13 noiembrie 2018
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 26.11.2018, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează: În cadrul Compartimentului Artistic: Impresar artistic gradul I (S) - 1 post   - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe economice,...
Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava