Angajări

Anunț angajare

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 16.10.2017, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea unui post contractual vacant, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează:
În cadrul Biroului tehnic de scenă

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta II (M) - 1 post 
Condiţii specifice pentru participare:
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă de minimum - 3 ani și 6 luni
- calificare în domeniul absolvit

Cerințe specifice:
- cunoștințe operare calculator;
- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate);
- rezistență la efort fizic;
- Adaptabilitate rapidă şi deschidere spre învăţare şi perfecţionare;
- rezistență la stress;
- disponibilitate la program flexibil;
- aptitudini și abililități tehnice

Concursul va consta în susținerea unui Interviu.
Bibliografie: Tehnica în teatru – Stelian Cărbunaru , Editura tehnică, București, 1988

Ora desfășurării interviului: 10.00

Persoanele interesate vor depune până la data de 13.10.2017, ora 15.00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:
copia actului de identitate 
curriculum vitae model European
scrisoare de intenție
cerere de înscriere (va fi solicitată la Compartimentul resurse umane)
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc. 
copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii
cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon: 0330 803 995 int.110 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

Compartiment Resurse umane,
Lăcătușu Doina

Director General, 
Carmen Veronica STEICIUC


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava