Angajări

Anunț angajare

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 28.08.2017, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează:

În cadrul Compartimentului Artistic:

Actor gradul I (S), băiat - 1 post

Condiţii specifice pentru participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (Actorie);
- vechime în specialitate de minimum - 3 ani și 6 luni
Cerinţe specifice: cultură teatrală, acuratețe tehnică și artistică, gestionarea situațiilor de criză

Actor gradul II (S), băiat - 1 post

Condiţii specifice pentru participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie);
- vechime în specialitate de minimum - 6 luni
Cerinţe specifice: cultură teatrală, acuratețe tehnică și artistică, gestionarea situațiilor de criză

CONCURSUL / AUDIȚIA VA CONSTA ÎN:

1. Proba practică: interpretarea unui monolog dramatic sau/și comic, poezie, fabulă; fragment muzical vocal însoțit de mișcare scenică cu dans; temă de improvizație la propunerea comisiei de concurs; orice alte abilități constituie un avantaj.

2. Interviu.

Ora desfășurării probei practice: 10.00

În cadrul Biroului tehnic de scenă

Operator lumini, treapta I (M) - 1 post 
Condiţii specifice pentru participare:
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitate de minimum - 6 ani și 6 luni
- calificare în domeniul electric/informatică

Cerințe specifice:
- cunoștințe foarte bune de operare calculator
- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate)
- cunoștințe bune despre conectică video (cabluri, HDMI, VGA, RCA, coaxial, etc.);
- cunoștințe bune de utilizare a programelor Resolume Arena, Adobe Photoshop și altele similare.
Bibliografie: Tehnica în teatru – Stelian Cărbunaru , Editura tehnică, București, 1988

Operator imagine, treapta I(M) - 1 post
Condiţii specifice pentru participare:
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitate de minimum - 6 ani și 6 luni
Constituie avantaj vechimea în domeniu.

Cerințe specifice:
- cunoștințe bune de operare calculator
- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate)
- cunoștințe bune de setare, operare și utilizare a videoproiectoarelor, mixerelor video, camerelor video, plăcilor de captură video etc.;
- cunoștințe bune despre conectică video (cabluri, HDMI, VGA, RCA, coaxial, etc.);
- cunoștințe bune de utilizare a programelor Resolume Arena, Adobe Photoshop și altele similare.
Bibliografie: Tehnica în teatru – Stelian Cărbunaru , Editura tehnică, București, 1988

Ora desfășurării probei practice: 15.00

Persoanele interesate vor depune până la data de 23.08.2017, ora 15.00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:

-copia actului de identitate 
-curriculum vitae model European
-scrisoare de intenție
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc. 
-copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
-adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii
-cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon: 0330 803 995 int.110 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

Compartiment Resurse umane,
Doina Lăcătușu

Director General, 
Carmen Veronica STEICIUC


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava