Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava

Evenimente

Caravana UNATC Junior vine și la TMMVS

În perioada 15 mai-15 decembrie 2019, UNATC „I.L. Caragiale” din București derulează proiectul Caravana UNATC Junior, ediția II, finanțat de MEN, prin FDI 2019. Proiectul se încadrează în domeniul privitor la creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale și sporirii accesului la învățământul superior, mai ales a persoanelor din medii dezavantajate, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv la cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră). În cadrul acestui proiect se urmăresc: promovarea ofertei educaționale a UNATC, a valorilor tradiționale ale universității în rândul liceenilor; organizarea de spectacole, ateliere de jocuri teatrale și proiecții de film producții ale UNATC în vederea orientării și consilierii profesionale pentru îndrumarea liceenilor către învățământul superior artistic și nu numai. În proiect, sunt prevăzute deplasări la instituții culturale sau de învățământ din România, în care accesul la acest tip de activități este mai redus.

De asemenea, se vor prezenta și promova rezultatele edițiilor anterioare ale proiectului UNATC Junior, care constau în resurse didactice destinate învățământului preuniversitar: Gramatica prin jocuri teatrale (UNATC Press, 2018); Jocuri teatrale. Manual pentru clasele 0-IV (UNATC Press, 2016) sau Jocuri teatrale. Manual pentru clasele V-VIII (UNATC Press, 2016). 

Proiectele desfășurate de UNATC promovează arta teatrului și filmului în învățământul preuniversitar, urmărind de asemenea implementarea jocurilor teatrale în educația tinerilor; prin activitatea susținută în cadrul universității noastre se creează permanent punți de legătură între învățământul liceal din întreaga țară și cel academic de înaltă ținută.

La Suceava, Caravana UNATC Junior va poposi cu spectacolul Pygmalion, de G. B. Shaw, joi, 5 decembrie 2019 la ora 19:00.

Intrearea liberă!


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava