Angajări

Anunț angajare actor

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță organizarea unui concurs în data de 29.11.2018, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea unui post contractual vacant, prin angajare directă,  pe perioadă determinată, după cum urmează:

În cadrul Compartimentului Artistic:

  • Actor gradul I (S), băiat  - 1 post

 

Condiţii specifice pentru participare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (Actorie);

- vechime în  specialitate de minimum  - 3 ani și 6 luni

Cerinţe specifice: cultură teatrală, acuratețe tehnică și artistică, gestionarea situațiilor de criză

 

CONCURSUL/ AUDIȚIA VA CONSTA ÎN :

  1. Proba practică : interpretarea unui monolog dramatic sau/și comic, poezie, fabulă; fragment muzical vocal însoțit de mișcare scenică cu dans; temă de improvizație la propunerea comisiei de concurs; orice alte abilități constituie un avantaj.


2. Interviu.

 

Ora desfășurării probei practice: 11.00

 

Persoanele interesate vor depune până la data de 26.11.2018, ora 15.00 la Compartimentul  resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:

 

  • copia actului de identitate
  • curriculum vitae model European
  • scrisoare de intenție
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc.
  • copie a carnetului de muncă şi/sau  adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
  • adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii
  • cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

 

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon: 0330 803995 int.110 / 0759 048 681 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro

Director General, Carmen Veronica STEICIUC

 

Compartiment Resurse umane, Lăcătușu Doina


Teatrul Matei Vișniec Suceava

Teatrul Matei Vișniec Suceava