Municipal Theatre "Matei Vișniec" Suceava

  • Home
  • Events
  • Turneul cu spectacolul PiSiCi a continuat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Tirgul Jiu, în cadrul Stagiunii Estivale 2022

Events

Turneul cu spectacolul PiSiCi a continuat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Tirgul Jiu, în cadrul Stagiunii Estivale 2022

Pe 11 septembrie, la Tîrgul Jiu a avut loc spectacolul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava - PiSiCi, în cadrul Stagiunii Estivale 2022 a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu - în Amfiteatru Centru.


Matei Vişniec Theatre

Matei Vişniec Theatre