Théâtre Municipal "Matei Vişniec" Suceava

Spectacle invité

Teatru vag

Teatru vag
Distribuție
Directeur Alex Nagy
Auteur Matei Vişniec
Programme
Il n'y a pas de calendrier pour ce spectacle !

Teatru vag

„Am scris, în ultimii ani, mai multe texte scurte pe care le-am reunit sub titlul de "Teatru vag". Am căutat de fapt ceva ce se ascunde între umbră şi penumbră, între DA şi NU, între certitudine şi incertitudine.
Sufletul omenesc, ca orice edificiu imaterial, este făcut din zone vizibile şi din altele ascunse. Între cele două se disimulează pasaje vagi, coridoare incerte, emoţii indefinisabile, tresăriri inefabile, stări care nu sunt nici certitudini şi nici contradicţii…
Dar poate mai mult decît oricînd astăzi ne confruntăm şi cu un fel de dispariţie a multor repere solide, precum şi cu apariţia unui om vag. Concepte al căror conţinut părea evident de sute de ani (dragoste, sex, gen, căsătorie, ţară, drepturi, identitate) încep să se destrame, să se zdrenţuiască, să se topească, să se metamorfozeze.
Un om vag se plimbă printre ruinele unei civilizaţii care apune lent (unele apusuri pot dura cîte o mie de ani). O lume vagă se deschide ca o nouă tentaţie, iraţională, în faţa omului vag. Acesta din urmă se amuză dînd răspunsuri vagi la întrebări vagi. Omului vag îi place această plutire: incertitudinea este un drog, te dispensează de datoria de a fi activ.
Scriu aceste rînduri vagi pentru a prefaţa un experiment teatral în premiera absolută la Suceava. Cu complicitatea regizorul Alexandru Nagy vom căuta ceea ce se ascunde între interstiţiile sentimentelor, între ambiguitate şi iluzie. Teatrul este şi un instrument de cunoaştere iar uneori poate fora în fiinţa umană mai adînc decît toate vechile şi noile tehnologii.”

Matei Vişniec
 

Matei Vişniec Théâtre

Matei Vişniec Théâtre