Angajări

Anunț pentru ocuparea a 3 posturi vacante

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, anunță organizarea unui concurs în data de 26.11.2018, la sediul Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava, strada Dragoș Vodă, nr.1, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante, prin angajare directă, pe perioadă determinată, după cum urmează:

În cadrul Compartimentului Artistic:

  • Impresar artistic gradul I (S) - 1 post

 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe economice, Științe sociale, Științe umaniste și arte;

- vechime în specialitate de minimum - 3 ani și 6 luni

Cerinţe specifice: abilităţi de comunicare facilă, tehnici și abilități de vânzare, aptitudini de utilizare a calculatorului, adaptabilitate la complexitatea muncii, disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate).

Ora desfășurării interviului: 10.00

 

În cadrul Biroului tehnic de scenă

 

  • Operator imagine, treapta I (M) - 1 post

 

Condiţii specifice pentru participare:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă/specialitate de minimum - 6 ani și 6 luni

Constituie avantaj vechimea în domeniu.

 

Cerințe specifice:

- cunoștințe bune de operare calculator

- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate)

- cunoștințe bune de setare, operare și utilizare a videoproiectoarelor, mixerelor video, camerelor video, plăcilor de captură video etc.;

- cunoștințe bune despre conectică video (cabluri, HDMI, VGA, RCA, coaxial, etc.);

- cunoștințe bune de utilizare a programelor Resolume Arena, Adobe Photoshop și altele similare.

 

 

  • Operator lumini, treapta III (M) - 1 post

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă/specialitate necesară de minimum - 6 luni

 

Cerințe specifice:

- cunoștințe bune de operare calculator

- disponibilitate pentru deplasări (turnee în țară și străinătate)

- cunoștințe operare consolă lumini

- adaptabilitate rapidă şi deschidere spre învăţare şi perfecţionare;

- rezistență la stress;

- disponibilitate la program flexibil.


 

Bibliografie: Tehnica în teatru – Stelian Cărbunaru , Editura tehnică, București, 1988

 

Ora desfășurării interviului: 11.00

 

Persoanele interesate vor depune până la data de 23.11.2018, ora 15.00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Matei Vișniec” Suceava dosarul care va cuprinde următoarele documente:

 

  • copia actului de identitate

  • curriculum vitae model European

  • scrisoare de intenție

  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite, certificate de calificare, etc.

  • copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate

  • adeverință de sănătate de la medicul de familie sau Medicina Muncii

  • cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

 

Copiile actelor solicitate pentru dosarul de înscriere se vor prezenta însoțite de documentele originale.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, camera 205, la telefon: 0330 803995 int.110 sau e-mail office@teatrulmateivisniec.ro


 

      Director General,  Carmen Veronica STEICIUC

       Compartiment Resurse umane, Doina Lăcătușu


Matei Vişniec Théâtre

Matei Vişniec Théâtre